1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2803 Kjell Holen - Restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av fjøs fra 1839 på Sygard Svare
les mer>>P 2802 Anno museum, avd. Kongsvinger Museum - Brannvarslingsanlegg i Aamodtgården, Øvrebyen i KOngsvinger
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 58.100 til brannvarslingsanlegg i Aamodtgården i Kongsvinger
les mer>>P 2801 Vågan Kystlag - MJ Anne Bro - Slippsetting, reparasjon og tetting av dekket
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til slippsetting, reparasjon og tetting av dekket på MJ Anne Bro
les mer>>P 2800 Oslofjordmuseet - Reparasjon av Soling nr. 1
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til reparasjon av Soling nr. 1
les mer>>P 2799 Dordi Skarpnes - Restaurering av skifertak ved Fedratun
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av skifertaket på Fedratun
les mer>>P 2798 Gaute Arnt Hoff - Restaurering av skippergården etter Arnt Nilsen i Gratangen
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket istandsetting av taket på skipperhuset etter Arnt Nilsen på Laberg
les mer>>P 2797 Lise Kristensen - Restaurering av teglsteinsfjøs ved presteenkesetet Huser
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av teglsteinsfjøset på Huser
les mer>>P 2796 Eirik Bjørsnøs - Restaurering av originale krysspostvinduer i Nordlandshuset Nesset på Vindstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av originale krysspostvinder ved Nesset på Vindstad
les mer>>P 2795 Cathrine Schei - Restaurering av grunnmur i Torvgaten 62, Gamlebyen i Fredrikstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av grunnmur i Torvgaten 62 i Gamlebyen Fredrikstad
les mer>>P 2794 Lesliebrygga AS - Omlegging av tak på Lesliebrygga i Sjursvikveien 25
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til omlegging av taket mot land på Klippfiskbrygge i Sjursvikveien 25
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss