1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2791 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Utstyr for beredskapsrom
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til utstyr for beredskapsrom
les mer>>P 2768 Stiftelsen Bakke mølles fremme - El-arbeider ved Bakke mølle
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til el-arbeider ved Bakke mølle
les mer>>P 2790 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Montering av slusesystem ved inngang til utstillingssalene for å kontrollere og styre besøkende
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til montering av slusesystem ved inngangen til utstillingssalene
les mer>>P 2767 Vis sjøvett - Kristiansand - Sikkerhetsutstyr for M/S Skøy
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket redningsflåte for M/S Skøy
les mer>>P 2789 KODE Kunstmuseene i Bergen - Lysøen - Sikring av det gamle tunet på Lysøen
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til sikring av det "gamle tunet" på Lysøen
les mer>>P 2788 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Anskaffelse av barrierer
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til anskaffelse av barrierer for museene
les mer>>P 2766 Jon Frogner - Restaurering av drengestue
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket ny panel på drengestua
les mer>>P 2787 Arne Stensvold - Istandsetting av Fjøset på Oudenstad
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av fjøset på Oudenstad.
les mer>>P 2765 Kjetil Negarden - Rehabilitering av stabbur
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Negarden Søndre i Vinje
les mer>>P 2764 Sverresborg - Restaurering av Tavern inkl. skifte av elektrisk anlegg
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 øremerket skifte av elektrisk anlegg m.m
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss