1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2122 Stiftelsen Guts - Kjøp av traktor
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av brukt traktor med løfteutstyr for arbeidstreningsprosjektet på Finnerud Gård
les mer>>P 2090 Matsentralen SA - Drift og videreutvikling av Matsentralen i 2014
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til drift og videreutvikling av Matsentralen i 2014
les mer>>P 2120 Henie Onstad Kunstsenter - Sikring for Sal Haaken
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 446.000 til sikringsmidler for 2014 til Sal Haaken
les mer>>P 2089 Stiftelsen Ringsveen - Restaureing av Maristua og Dovrestua på Ringsveen
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til restaurering av Maristua og Dovrestua på Ringsveen
les mer>>P 2088 Stiftelsen MS Hindholmen - Innkjøp og pålegg i flg. liste fra Sjøfartsdirektoratet
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til nødvendig innkjøp og pålegg i flg. liste fra Sjøfartsdirektoratet
les mer>>P 2087 Roy Hartvik Bjerkmo - Restaurering av skrog under vann på Royal
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av skrog under vann på Royal
les mer>>P 2119 Aust-Agder kulturhistoriske senter - Arkeologisk utstilling
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket montre for arkeologiske gjenstander og høysikringsmontre
les mer>>P 2086 Veøy prestegard og middelalderkirke - Brannvarsling
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 77.300 til brannverslingsanlegg ved Veøy kirke og prestegård
les mer>>P 2085 Seilskøyteklubben Colin Archer - Eiet av Norsk Maritimtt Museum - Ferdigstillelse av RS I Colin Archer
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til fersigstillelse av RS I Colin Archer etter brann i mars 2013
les mer>>P 2084 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) - Restaurering av stabburet på Utøya
24.04.14
... fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til restaurering av stabburet på Utøya
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss