1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3762 Mjøssamlingene - Restaurering av Amundstua
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3761 Stiftelsen Gamle Hovin - Istandsetting, sikring og restaurering av Gammelbutikken
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3760 Stiftelsen DS Hvaler - Brannsikring
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 239.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 375 Gamle Hvam Museum - Sprinkleranlegg i uthus
12.02.02
... fikk innvilget kr. 233.500 til sprinleranlegg til fjøs, låve og stall ved Gamle Hvam Museum.
les mer>>P 3759 Nattseilerne – Sikkerhetskurs
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 11.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3758 Halfdan Stendahl og Astrid Sæther – Sikring og restaurering av stabburet på Melhusgården Øvre
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3757 Norsk Folkemuseum - Sikring av Bybygg - utstillingen TidsRom
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3756 HSD Sunnhordland AS - Sikringsprosjekter på veteranskipet M/S Sunnhordland
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3754 Stiftelsen Christian Radich - Sikkerhetsutstyr
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 560.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3753 Knut og Even Grøseth – Restaurering av Gammelhusa oppi Grøseta
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss