1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4090 Bogstad Gård får økonomisk støtte til restaurering av vinduer og dør i Havestuen
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 375.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 408 Stiftelsen D/S Hansteen
27.08.02
... fikk innvilget kr. 300.000 til restaurering av D/S Hansteen.
les mer>>P 4089 Stiftelsen Christian Radich får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til nødvendig sikring om bord
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 900.000 til dette formålet
les mer>>P 4088 Kari Skjelanger får økonomisk støtte til istandsetting av jordkjeller
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4087 Helgeland Museum, avd. Rødøy, får økonomisk støtte til diverse sikring ved Falch Gamle Handelssted
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 48.940 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4086 Stiftelsen Bratteklev Skipsverft får økonomisk støtte til kjøp av rednings- og førstehjelpsutstyr
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 35.098 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4085 Kristen Besøkstjeneste får økonomisk støtte til kjøp av brukt varebil for transport av mat
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4084 Valldal Gjestgiveri får økonomisk støtte til gjenoppbygging av «Gamle Sylte Hotel»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4083 Osmarka bedehus og kapell får økonomisk støtte til skifte av tak
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 407 Stiftelsen Svanhild
27.08.02
... fikk innvilget kr. 138.000 til brannsikring av maskinrommet på Svanhild.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss