1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2956 Oskar Mørk og Ingunn Solaas – Utbedring av bryggerhus på Vestre Svindal
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt


les mer>>P 2960 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2016
31.08.16
... fikk på styremøtet 31. august 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til promotering av Bygningsverndagen 2016
les mer>>P 2961 Knut Sørensen og Anne Torbergsen – RS 33 Larvik - Reparasjoner
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2963 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø - Parkgata 22 - Ombygging for økt kapasitet
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2964 Stiftelsen Fossumkollektivet - Handelsboden i Valnesfjord - Reparasjon av yttertak
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2965 Mortholmen Sildesalteri – Brannalarmanlegg
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2966 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - Nytt fremdriftsanlegg
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2967 Oslo Universitetssykehus HF – Ullevål, Barnesenteret - Videreføring av studier på premature barn
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt. På styremøtet 8. februar 2017 ble det innvilget ytterligere kr. 250.000 til samme prosjekt
les mer>>P 2968 Nesset prestegard - Restaurering av bakerovn
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2970 Veteranskøyta Havblikk - Sikkerhetsutstyr
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss