1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1931 Gunnar Marius Noer - Restaurering av svalgangsbygning
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til innvendig restaurering av svalgangsbygning på Øst-Nor
les mer>>P 1929 Valdresmusea AS - Valdres Folkemuseum - Sikring
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring av en instrumentutstilling ved Valdres Folkemuseum.
les mer>>P 1928 Terje Stallvik - Salteriet i Råvåg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til maling av Salteriet i Råkvåg.
les mer>>P 1927 Sandnes kommune, Eiendom - Thrane gård - Brannsikring
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 312.000 til brannsikring av Thrane gård.
les mer>>P 1925 A Liv Marit Strupstad - Kjellerbu/potetkjeller på Børgen Nordre.
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til bevaring av kjellerbu/potetkjeller på Børgen Nordre.
les mer>>P 1921 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndag 2013 - Vøienvolden Gård - Markedsføring
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til finansiering til markedsføring.
les mer>>P 1920 LEVE, Finnmarks fylkeslag - Familiesamling for etterlatte etter selvmord i oktober 2013
22.08.13
... ...fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til støtte til familiesamling
les mer>>P 191 Baroniet Rosendal
23.08.99
... fikk innvilget kr. 34.660 til innkjøp av fajanse.
les mer>>P 1919 WayBack - Oppgradering av materiell og gjennomføring av ulike aktiviteter
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til oppgradering av materiell og til gjennomføring av ulike aktiviteter.
les mer>>P 1918 Norges Svømmeforbund - Svømmeundervisning for innvandere med ikke-vestlig bakgrunn
22.08.13
... fikk på styremøte 22. august 2013 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til støtte til svømmeundervisning for innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss