1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1607 Øksnes Kystlag - M/K Lykken - presenning
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til opplagspresenning for veteranbåten M/K Lykken.
les mer>>P 1606 Kirkens Bymisjon Oslo - Bymisjonsenteret i Tøyen kirke - Vestgården på Hvasser
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til ny vedovn, reparering av pipe samt nye rømningsstiger.
les mer>>P 1605 Moen Trebåtbyggeri AS - Verner Hansen`s båtbyggeri
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til antikvarisk sikring av Verner Hansen`s båtbyggeri.
les mer>>P 1604 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Bygningsverndagen 2012
28.08.12
... fikk på styremøtet 28. august 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til markedsføring av bygningsverndagen på Vøienvolden gård i 2012
les mer>>P 1603 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Værestedet Arbeidern - Skifte av tak
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til skifte av taket til Arbeideren i Grønnegt. 51 i Hamar
les mer>>P 1602 Frammuseet - Bevaring av polarskuta Gjøa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til bevaring av polarskuta Gjøa
les mer>>P 1601 Stiftelsen Otternes Bygdetun - brannvern i Thomasløa
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 øremerket branndeteksjon i trehusmiljø samt sprinkel i risikoobjekt og freda hus ved i forbindelse med thomasløa og Stiftelsen Otternes Bygdetun
les mer>>P 1600 Stiftelsen D/S Stord I - innredning av sovelugarer
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til delprosjektet innredning av 2. plass sovelugarer for damer og herrer
les mer>>P 15 Norsk Folkemuseum - sikringstiltak i 1992
25.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget tilsammen kr. 3.950.000 i støtte til gjennomføring av sikringstiltak ved Norsk Folkemuseum.
les mer>>P 1599 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - sikkerhetsmessige prosjekter
12.06.12
... fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sikkerhetsmessige prosjekter
les mer>>Totalt 2899 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss