1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2324 Skonnerten Svanen - Øremerket nødvendig reparasjoner/restaurering
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 øremerket nødvendig reparasjoner/restaurering av Skonnerten Svanen
les mer>>P 2325 Norsk Folkemuseum - Nytt kjøleanlegg for sentralmagasin ved Norsk Folkemuseum
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til støtte til nytt kjøleanlegg for sentralmagasin ved Norsk Folkemuseum
les mer>>P 2326 Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Restaurering av grunnmuren under fjøsbygningen på gården Bjørvik Øvre
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til grunnmuren under fjøsbygningen på gården Bjørvik Øvre
les mer>>P 2327 Stiftelsen Lillehammer museum - Øremerket legging av torvtak på Isumstua
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 800.000 øremerket legging av torvtak på Isumstua
les mer>>P 2328 Kjellfrid Åsnes Gloppestad - Restaurering av naustet på garden Gloppestad
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av naustet på garden Gloppestad
les mer>>P 2329 Arvid Langedrag - Strakstiltak for sikring av størhuset på Thorstad
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til strakstiltak i f.b.m sikring av taket på støruset på Thorstad
les mer>>P 2331 Gatejuristen - Etablering av Jusshuset
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til etablering av Jusshuset
les mer>>P 2332 Løkta Museumsforening - Brannvarslingsanlegg til Løkta Museum, Sjyhåjen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannvarslingsanlegg på Sjyhåjen
les mer>>P 2334 Rendalen Røde Kors Hjelpekorps - Utstyr til oppdrag i krevende lende
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til utstyr for oppdrag i krevende lende
les mer>>P 2336 Dagny Straalberg Mills - Restaurering av Østerdalsstue - Sommerstue
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket restaurering av "Sommerstue" ved Straalberg Gård
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss