1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1823 Kystkulturprosjektet Alia - fornyelse av elektrisk anlegg på M/K Alia
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbedring og fornyelse av det elektriske anlegget på M/K Alia
les mer>>P 1822 WayBack Trondheim - kjøp av sykler og sykkelutstyr
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket kjøp av sykler og sykkelutstyr for WayBack Trondheim
les mer>>P 1821 Røde Kors - Bardu - beredskapsgarasje
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til bygging av beredskapsgarasje/depot for Hjelpekorpets kjørerøypark og beredskapsutstyr
les mer>>P 1820 Museum Nord - Eiere: Tordis, Even, og John-Magnus Johnsen - restaurering av Tuva
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 80.000 til restaurering av Tuva, et fredet samisk gårdsanlegg
les mer>>P 1819 Skjærberget Ungdomslag - ildsteder og elektrisk anlegg
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utbedring av ildsteder og elektrisk anlegg ved lokalet Varden ved Skjærberget Ungdomslag
les mer>>P 1818 Jølster kommune - dreneringsgrøft
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til dreneringsgrøft ovenfor Astruptunet i Jølster
les mer>>P 1817 Bjarne Dyrdal - restaurering av Jensa-Naustet
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 46.500 til restaurering av Jensa-Naustet i Dyrdal
les mer>>P 1834 DS Turisten AS v/Haldenkanalen Sluseturer AS - Klassing av DS Turisten for 2013
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 126.675 til klassing av DS Turisten for 2013
les mer>>P 1833 Geirmund Nes - restaurering av hovedbygg
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av hovedbygningen på Nes Gard i Hardanger
les mer>>P 1832 Thor Kristensen - tilbakeføring av takstein
14.02.13
... fikk på styremøte 14. februar 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til tilbakeføring av takstein på et toetasje trønderlån fra 1870-årene
les mer>>Totalt 2755 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss