1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3720 Kulturarv Lofoten AS - Gavlvegger ved væreiergården i Sund
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 371 KODE - Permanenten - Sikringstiltak
12.02.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikringstiltak ved Permanenten
les mer>>P 3719 Krister Verket - Restaurering av seterstue på Bremserudvollen
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3718 Stiftelsen Lystgården - Rømningstrapp
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3717 Telemark Landbruksselskap - Restaurering av hovedhuset på Århus Gård - fase 1
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3716 Gjøvik gård - Mjøsmuseet - Brannsikring
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 732.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3715 Tingbygningen Hunn - Mjøsmuseet - Brannsikring
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 525.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3714 Hvaler kulturvernforening - Elektroarbeider ved Gamle Brekke skole
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3713 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Omlegging av tak på Vognremissen
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3711 Håkon Marius Kvæken - Restaurering av vinduer på gården Berg Vestre
07.02.18
... fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss