1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1187 Stiftelsen Galleri Skredsvig - sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
les mer>>



P 1188 Stiftelsen Feylingsbua - taktekke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til skifte av taktekke på bevaringsverdig bygning.
les mer>>



P 1189 Trysil Bygdetun - Restaurering av museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 150.000 til restaurering av Museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
les mer>>



P 1190 Tuddal Høyfjellshotell AS - brannalarmanlegg.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til brannalarmanlegg ved Tuddal Høyfjellshotell.
les mer>>



P 1191 Kristiansand Katedralskole /Vest-Agder Fylkeskommune - bevaring historiske boksamling.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til bevaring av skolens historiske bokksamling ved å etablere montre.
les mer>>



P 1192 "Vik Kraftlag 2013" - Frivillig lag under stifting - restaurering av Refsdal Kraftstasjon fra 1913 - 1. delprosjekt.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. . 100.000 til 1. delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913.
les mer>>



P 1193 Kystmuseet i Sogn og Fjordane - ny alarmsentral ved Vågsberget.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til ny alarmsentral ved Vågsberget.
les mer>>



P 1194 Døves Menighet i Trondheim - brannsikring av Trondheim Døvekirke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 50.000 til brannsikring av Trondheim Døvekirke.
les mer>>



P 1195 Kirkens Bymisjon Drammen - Nytt kjøkken på Nyby'n aktivitetskafé.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 150.000 til nytt kjøkken ved Nyby’n Aktivitetskafé i Konnerudgata 31.
les mer>>



P 1196 Chateauet i Molde - Sikringstiltak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 101.850 til pålagte sikringstiltak for brann og tyveri i ”Chateauet” i Molde.
les mer>>



Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss