1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

Skadevernprisen 1997 - Skade- og miljøvern
27.05.98
... ble på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 27. mai 1998 tildelt Stiftelsen Utladalen naturhus med kr. 100.000.
les mer>>P 115 MOT - Fellesforstått ansvarlighet
26.05.98
... fikk på styremøtet 26. mai 1998 innvilget kr. 700.000 til prosjektet "Fellesforstått ansvarlighet".
les mer>>P 112 Henie Onstad Kunstsenter - Brann og sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget tilsammen kr. 276.000 til brann- og sikringstiltak.
les mer>>P 116 Ulefos Hovedgaard - Sikringstiltak
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 121.500 til sikringstiltak.
les mer>>P 113 Stiftelsen Bårdshaug Herregård
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 350.000 til brannsikring av bygningen.
les mer>>P 114 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
26.05.98
... fikk på styremøte 26. mai 1998 innvilget kr. 39.139 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 111 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskapet Thunes vei 5
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 300.000 til drift.
les mer>>P 109 Ringnes gård
28.04.98
... fikk på styremøte 24. april 1998, innvilget kr. 130.000 til varslings- og slukningsutstyr.
les mer>>P 110 Stiftelsen Kløckers Hus
28.04.98
... fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 25.000 til sikringsarbeider og alarmer.
les mer>>P 108 Fredrikstad Sjømannsforening
24.03.98
... fikk på styremøte 24. mars 1998 innvilget kr. 50.000 til brannalarm i foreningens eiendom i Fredrikstad.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss