1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4393 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Angelstad
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 48.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4391 Sveio Kyrkjeleg Fellesråd får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til utvendig brannvarsling for Valen kapell og Sveio Kirke
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 55.357 til dette formålet
les mer>>P 438 Vigeland Museet
17.02.03
... fikk på styremøtet 17. februar 2003 innvilget kr. 620.000 til sikring og rehabilitering av museet.
les mer>>P 4389 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til inventar og utstyr til underjordisk magasin
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 700.000 til dette formålet
les mer>>P 4387 Varanger Museum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til fotobevaring
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 110.500 til dette formålet
les mer>>P 4386 Mossefossens Venner får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av Gamle Moss Vannverk
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til dette formålet
les mer>>P 4385 Evie Katrin Lønne får økonomisk støtte til restaurering av «Gammelstua
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4382 Etnedal Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en ATV med belter, slede og redningsbåre
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4380 Stiftelsen Eidsfos Hovedgård får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en brannteknisk tilstandsvurdering med branndokumentasjon
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til dette formålet
les mer>>P 4379 Oslo Museum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en helthetlig sikringsplan og ROS-analyse for alle museets lokaliteter
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss