1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2686 Perspektivet Museum - Klimatiltak
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til klimatiltak for bedring av luftkvalitet på Perspektivet Museum
les mer>>P 2688 Stiftelsen Galleri Skredsvig - Tåkeanlegg i Skredsvighagan
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket tåkeanlegg i Skredsvighagan
les mer>>P 2691 FORK - Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner - Seminar
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 65.000 til seminaret. Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner
les mer>>P 2692 Melhus Røde Kors - Ny ATV
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av en ATV
les mer>>P 2694 Nettverk etter soning - Oslo Røde Kors - Sikkerhetsutstyr til vengbåtene "Fri" og " Torvald Haraldson"
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 177.228 øremerket redningsflåte, brannslukker og redningsvester
les mer>>P 2696 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfaret Behandlingssenter - Brannvarslingsanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 85.923 til brannvarslingsanlegg ved Kalfaret Behandlingssenter
les mer>>P 2697 Stiftelsen Soon Sjøskole - Overhaling av motoren på MS Hausten
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til overhaling av motoren på MS Hausten
les mer>>P 2698 Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger - Sprinkleranlegg ved Melingsjøhuset i Tananger
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkleranlegg ved Melingsjøhuset i Tananger
les mer>>P 2699 Bodø Kunstforening - Innkjøp av innbruddsalarm
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 29.640 til innkjøp av innbruddsalarm til Bodø Kunstforening
les mer>>P 2700 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Tørrskodd evakuering
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til MES for M/S Rogaland
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss