1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2282 Flora Røde Kors - Oppsetting av garasjebygg
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til oppsetting av garasjebygg for oppbevaring av beredskapsutstyr
les mer>>P 2281 Miljøvernprisen 2014 - Bærekraftige liv på Landås
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Bærekraftige liv på Landås med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Liv Karin Lund Thomassen fra Bærekraftige liv på Landås i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2280 Erkjentlighetsprisen 2014 - Stine Sofies Stiftelse
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stine Sofies Stiftelse med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Ada Sofie Austegård fra Stine Sofies Stiftelse i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 227 Labromuseene
22.02.00
... fikk innvilget kr. 260.000 til brann- og tyverisikring av 3 bygninger
les mer>>P 2279 Skadevernsprisen for 2014 - Stiftelsen Bogstad Gård
21.10.14
... ble i styremøte 21. oktober 2014 tildelt Stiftelsen Bogstad Gård med kr. 500.000. Prisen ble overrakt Birgitte Espeland fra Bogstad gård i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 2276 Sollerudstrand skole - Riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet dyrafjeld
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet Dyrafjeld
les mer>>P 2273 Berit Marie Spillum - Restaurering av stuetak - Halsan Østre
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av stuetak på Halsan østre
les mer>>P 2272 Maritastiftelsen - kafeen og Marita Women
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til drift av Maritakafeen og Marita Women for 2014
les mer>>P 2271 Maritastiftelsen - Maritafestival
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til Maritafestivalen
les mer>>P 2270 Håkon Fiskvik - Istandsetting av Mastue ved Munkeby
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Mastue ved Munkeby
les mer>>Totalt 2958 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss