1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 258 Frelsesarmeen - Fengselsarbeid - Soldammen gård
29.07.00
... fikk innvilget kr. 368.000 til kjøp av bil ved Soldammen gård.
les mer>>P 2588 Stiftelsen MS Hindholmen - Vedlikeholdsarbeid samt nytt passasjersertifikat
25.08.15
... fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 246.926 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2586 Sissel Jøraas - Istandsetting av Ronglan Stasjon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Ronglan Stasjon
les mer>>P 2585 Lars Løge - Renovasjon av 35 meter høy pipe i Norderhovgata 4A
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til renovasjon av pipe i Norderhovgata 4A på Kampen i Oslo
les mer>>P 2584 22B Kontaktsenter - Bokollektiv for vanskeligstilte ungdon
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbetalt husleie i forbindelse med 22Bs boligprosjek
les mer>>P 2583 Sverresborg - Sikring av alarmsentraler
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 171.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2581 Sykkylven Røde Kors - Redningsbåre for terreng
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 41.000 til en redningsbåre på hjul for terreng
les mer>>P 2580 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - Sikringstiltak på M/S Gamle Oksøy
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til å restaurere og re-sertifisere Mann Over Bord båt samt restaurere og re-sertifisere brannslukningsanlegget om bord i Gamle Oksøy
les mer>>P 257 Kirkens Bymisjon Rogaland - Etterlatte
29.07.00
... fikk innvilget kr. 12.000 i tilskudd til sorggrupper for etterlatte etter selvmord.
les mer>>P 2578 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV
25.08.15
... fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV for Drangedal Røde Kors Hjelpekorps
les mer>>Totalt 2959 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss