1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2999 Singerheimen - Brannverntiltak og til restaurering av originale tak
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3005 Valdresmusea AS - Valdres Folkemuseum - Restaurering av Peisestuen flyttet fra Fagernes hotell
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3006 Norsk Folkemuseum - Utstillingen Reformasjonen 500 år
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3007 Stiftelsen Handelsstedet Tinden - Sikringstiltak ved gjenreisning av tørrfisksjå
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3008 Stiftelsen Verkstedet - Nye pipebeslag og justering av gårdsplassen på Vevstua
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3009 Norsk Skieventyr - Branndører
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3010 Gamle Hvam museum - Varslingssystem
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 94.200 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3011 Gamle Hvam museum - Utbedring av sprinkleranlegg
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3012 Gamle Hvam museum - Oppgradering av brannvarsling
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 89.950 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3013 Hallingdal Museum - Sikringstiltak ved avdelingene på Dagali og Nesbyen
07.12.16
... fikk på styremøtet 7. desember 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss