1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3852 Varanger museum IKS - Avd. Vardø - Sikringsmidler for den gamle Turnhallen i Vardø
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 220.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3851 Stiftelsen Lillehammer museum – Oppgradering av sikringsanlegget
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 308.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3850 Kjerringøy Handelssted - Restaurering av ildsteder
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3849 Nordlandsmuseet - Bodø - Brann- og innbrudds anlegg
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3848 Stiftelsen Hestmanden - Istandsetting som seilende skip, herunder sikring
05.09.18
... ...fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 975.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3847 Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV og multihenger
05.09.18
... ... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3846 Arne Samuelsen og Teppo Valkama – Istandsetting av Dørnbergerhuset i Son
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>3792 Stiftelsen Verkstedet - Sikringsskap for Vevstua
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 61.250 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3790 Flø Ungdomshus - Omlegging av skifertaket på Vonheim
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3788 Frode B. Larsen - Brannsikring av Solneset Gård
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss