1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 149 Kirkens Bymisjon Bergen
17.02.99
... fikk på styremøte 17. februar 1999 innvilget tilsammen kr. 700.000 til et "Gutteprostitusjonsprosjekt", et "Nærmiljøprosjekt" og til Rus-Vold-Kriminalitetsforebyggene arbeid.
les mer>>P 1499 A Kystlaget M/K Ole Johnnys Venner - sikkerutstyr på M/K Ole Johnny.
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 øremerket oppgradering av sikkerhetsutstyr ombord i M/K Ole Johnny
les mer>>P 1497 Hallingdal Museum - brannalarm ved Nesbyen
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 60.000 til brannalarm i magasin, utstillinger og administrasjonsbygg ved Nesbyen.
les mer>>P 1495 Gamle Hvam museum - Fornyelse av gamle sikringsskap
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 54.000 til fornyelse av gamle sikringsskap ved Gamle Hvam Museum
les mer>>P 1494 A Idd og Enningsdalen Historielag - brannsikring av Forpakterboligen
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til brannsikring av Forpakterboligen ved Gamle Prestbakke
les mer>>P 1493 A Vågå Historielag - alarm i Vågå Prestgard
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr.75.000 til alarm i Vågå Prestegard Ullinsvin
les mer>>P 1492 Øyraselet på Kringlestølen i Luster v/Trygve Martinussen - Restaurering av støls hus
29.11.11
... fikk på styremøte 29. november 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr.20.000 til Øyraselet på kringlestølen i Luster, et støls hus fra 1700-tallet.
les mer>>P 1491 Erkjentlighetsprisen 2011 - Laksevåg Kulturhistoriske Forening
28.10.11
... ble på styremøte 28. oktober tildelt Laksevåg Kulturhistoriske Forening med kr. 200.000. Prisen ble overrakt styreleder Rolf Sverre Zakariassen på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.


les mer>>P 1490 Skadevernprisen for 2011 - Norsk Folkehjelp Sanitet
28.10.11
... ... ble på styremøte 28. oktober tildelt Norsk Folkehjelp med kr. 300.000. Prisen ble overrakt generalsekretær Liv Tørres på styremøte i Stiftelsen UNI 29. november 2011.

les mer>>P 1489 Kongsvinger kommune - brannsikring av Hultegrengården
28.10.11
... fikk på styremøte 28. oktober 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 69.500 til brannsikring av Hultgrengården i Øvrebyen.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss