1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 351 Stiftelsen Vikbekken - Prosjekt Wiigen Gaard
11.06.01
... fikk innvilget kr. 700.000 til vern og gjenoppbyggelse av Wiigen Gaard.
les mer>>P 344 Kistefos-Museet
11.06.01
... . fikk innvilget kr. 600.000 til sikring og diverse bygningsmessige utbedringer.
les mer>>P 341 Porsgrunnsmuseene
30.05.01
... fikk innvilget kr. 133.222 til brann- og innbruddsvarslingstilak ved Bymuseet og Sjøfartsmuseet.
les mer>>P 338 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring og bevaring
30.05.01
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikring og bevaring av Koboltgruvene.
les mer>>P 329 Skadevernprisen for 2000 - Storfjordens Venner
30.05.01
... ble tildelt med kr. 100.000 på årsmøtet i Stiftelsen UNI 30. mai 2001.
les mer>>P 337 Stiftelsen S/S Pontos
30.05.01
... fikk 30. mai 2001 innvilget kr. 40.000 til kjøp av ny redningsflåte.
les mer>>P 340 Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
30.05.01
... ...fikk av Stiftelsen UNI 30. mai 2001 innvilget kr. 150.000 til lønnsmidler for en 1/2 stilling.

les mer>>P 332 Kirkens Ungdomsprosjekt
30.05.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til tiltak for ungdom tilknyttet voldelige/rasistiske miljøer i Kristiansand.
les mer>>P 331 Nordhordland Veteranbåtlag - D/S Oster - restaurering
30.05.01
... ble innvilget kr. 100.000 til fullføring av restaureringsarbeider på D/S Oster.
les mer>>P 334 Stiftelsen Tollerodden - elektro og VVS
30.05.01
... fikk på styremøtet 30. mai 2001 innvilget kr. 769.500 til elektroinstallasjoner og VVS-anlegg.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss