1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2768 Stiftelsen Bakke mølles fremme - El-arbeider ved Bakke mølle
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til el-arbeider ved Bakke mølle
les mer>>P 2767 Vis sjøvett - Kristiansand - Sikkerhetsutstyr for M/S Skøy
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket redningsflåte for M/S Skøy
les mer>>P 2766 Jon Frogner - Restaurering av drengestue
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket ny panel på drengestua
les mer>>P 2765 Kjetil Negarden - Rehabilitering av stabbur
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av stabburet på Negarden Søndre i Vinje
les mer>>P 2764 Sverresborg - Restaurering av Tavern inkl. skifte av elektrisk anlegg
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 øremerket skifte av elektrisk anlegg m.m
les mer>>P 2763 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til brannsikring av Borgestad Gård i Skien
les mer>>P 2762 Anne-Lise Finnesand Marthinsen - Rehabilitering av Tidegeilen 9 i Stavanger
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket istandsetting av taket på Tidegeilen 9 i Stavanger
les mer>>P 275 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Sikringstiltak
11.11.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 2759 Gamle Kvernes bygdemuseum - Brannsikring av Strandhagenstua
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til brannsikring av Strandhagenstua
les mer>>P 2758 Hallingdal Museum - Sikringsarbeid
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kameraovervåking og DNA-merking av museumsgjenstander
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss