1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1210 Teien Gård v/Gunnhild Eik - oppgradering av el.anlegg.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppgradering av elektrisk anlegg ved Teien Gård.
les mer>>P 1209 Sulitjelma gruvemuseum - Sikringsarbeid i besøksgruven
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til sikringsarbeid i Sulitjelma besøksgruve
les mer>>P 1200 Rui-plassen v/Ivar og Lisette Haukelidsæter - restaurering
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 42.000 til restaurering av Rui-plassen
les mer>>P 1199 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - redningsutstyr
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 40.000 til diverse redningsutstyr for MS Gamle Helgeland.
les mer>>P 1198 Furnes Historielag - Langloftet på Tvet gård v/Peder Brenden
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 50.000 i økonomisk støtte til bevaring av langloftet på Tvet gård på Furnes i Ringsaker kommune.
les mer>>P 1208 Gamle Horten Gård - brannsikring.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til brannsikringstiltav ved Gamle Horten Gård.
les mer>>P 1207 Gammeltunet Hanshus v/Astrid og Jonas Giil Haanshuus - sikringstiltak
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget tilsammen kr. 67.500, kr. 25.000 til nødvendig videreføring av brann og tyverialarm til bur, trøskelåve og stall og kr. 42.500 til el.installasjoner.
les mer>>P 1206 Luster Sogelag - restaurering Hestaskårane i Luster
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget tilsammen kr. 200.000, kr. 75.000 til restaurering av Eldhus og kr. 125.000 til restaurering av Stovehus på Hestaskårane.
les mer>>P 1205 Lund Bygdemuseum og Kulturbank - flytting av bedehus
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til flytting av Heskestad Bedehus på Fjellhaug.
les mer>>P 1204 Huset på skjerett v/Ove Eknes - istandsetting.
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til istandsetting og sikring av Huset på Skjeret.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss