1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3282 Unni Askeland – Istandsetting av glassverandaer på Holmsgården
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3283 Eli Rusten - Restaurering av hovedbygningen på Ruud
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3284 Stiftinga Wittgenstein - Wittgensteins hus i Skjolden - Innløsning, demontering og lagring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3285 Trygve Selland – Restaurering av løa på Selland
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3286 Norsk Folkemuseum - Utstillingsmontre for utstillingen TidsRom
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3287 Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand - Pilotstudie av prosjektet «Bedre oppfølging etter gynekologisk kreftbehandling - Fokus på kommunikasjon, livsstil og egenkontroll»
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 715.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3289 Det Internasjonale Barnekunstmuseet - Digitalisering av Barnekunstmuseets billedsamling
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3290 Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun - Restaurering av vinduene på Vestre Bråte
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3292 Norsk Teknisk Museum - «Aurora Polaris»-utstilling - Sikring
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3293 Orkdal Røde Kors - ATV med henger
07.06.17
... fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss