1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2412 Norske kvinner Sanitetsforening: Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge - Konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til konferanse med fokus på barn av rusmisbrukere
les mer>>P 2411 Sørum Gård Rusomsorg - Kjøp av traktor
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til kjøp av en traktor med nødvendig utstyr
les mer>>P 2410 Fortidsminneforeningen - Deltagelse av 3 norske deltakere til "Seminar for bevaring av kulturminner"
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 49.638 for deltagelse av 3 norske deltakere til "seminar for bevaring av kulturminner"
les mer>>P 2409 Veteranbåtlaget MS Stangfjord - Restaurering
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til restaurering av M/S Stangfjord
les mer>>P 2408 Ketil Rygg Haanæs og Eli Konstad - Skorstien og el. anlegg - vedfyrt bakerovn fra 1868 i Haaneæsgården på Røros
23.04.15
... fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til skorstein og el. anlegg i forbindelse med restaurering av vedfyrt bakerovn fra 1868 i Haaneæsgården på Røros
les mer>>P 2353 Sub Church - Utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utvidelse av rømningsvei i kjeller og generell brannsikring av kulturhuset Sub Scene
les mer>>P 2352 Veterinærinstituttet - Analyse av blybelastning hos norske svaner
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 170.000 til analyse for blybelastning hos norske svaner
les mer>>P 2351 For Fangers Pårørende (FFP) - Avd. Trondheim - Reflekterende familieterapi - 3. prosjektår
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 143.000 til reflekterende familiesamtaler i fengsel, 3. og siste prosjektår
les mer>>P 2349 Anders Olastuen - Restaurering av låve på gården Olastuen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Olastuen
les mer>>P 2347 Bogstad Gård - Tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss