1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 236 Norsk Hermetikkmuseum - Innbrudd- og røykvarslingsalarm
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000, innvilget kr. 50.000 til innbruddsalarm og røykvarslingsanlegg.
les mer>>P 235 Stiftelsen Borgestad Gård - Brannsikring i hovedbygningen
02.05.00
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 2. mai 2000 innvilget kr. 1.000.000 til brannsikringsanlegg i hovedbygningen på Borgestad Gård.
les mer>>P 234 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Adgangskontrollanlegg
23.03.00
... fikk innvilget kr. 200.000 til utbygging av adgangskontrollanlegget på magasinene.
les mer>>P 232 Stiftelsen Munthehuset
23.03.00
... fikk innvilget kr. 126.691 til sprinklingsanlegg, brannstige og branntau til Munthehuset i Ytre Kroken, Luster i Sogn.
les mer>>P 231 Oslo Maritime Kulturvernsenter - tyveri- og brannsikr.
22.02.00
... fikk innvilget kr. 37.000 til tyveri- og brannsikring av skur 29 på Nordre Akershus kai.
les mer>>P 229 Hopsjø Kyst og Kultursenter AS - Sprinkleranlegg i pakkhusbrygga og i Kramboden
22.02.00
... fikk 22. februar 2000 og 18. oktober 2001 innvilget h.h.v. kr. 200.000 og kr. 50.000 til sprinkleranlegg i pakkhusbrygga og i den gamle kramboden på Hopsjøbrygga.

les mer>>P 228 Matre Eigedom AS
22.02.00
... fikk innvilget kr. 270.000 til brannsikring.
les mer>>P 227 Labromuseene
22.02.00
... fikk innvilget kr. 260.000 til brann- og tyverisikring av 3 bygninger
les mer>>P 225 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
22.02.00
... fikk innvilget kr. 50.000 til brannsikring.
les mer>>P 220 Stiftelsen Arkivet
14.01.00
... fikk innvilget inntil kr. 200.000 til tilpassing av brannforskrifter i forbindelse med rehablitering av Statsarkivet for Sørlandet.
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss