1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4041 Vest-Agder Museet IKS får økonomisk støtte til restaurering av Løe fra Bjørgum, Kristiansand Museum
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4040 Matsentralen i Vestfold og Telemark får økonomisk støtte til utstyr for oppstart
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 68.256 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 403 Fortidsminneforeningen - avd. Hordaland - Holdhus kirke
26.06.02
... fikk på styremøtet 26. juni 2002 innvilget kr. 150.000 til nytt varslingsanlegg ved Holdhus kirke i Fusa.
les mer>>P 4039 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo får økonomisk støtte til prosjekt «Radius»
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4038 Svein og Tone Bente Nyhus får økonomisk støtte til restaurering av Klypstua, en gammel tømmerstue
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4037 Krøderbanens venner får økonomisk støtte til restaurering av tømmerrampe ved Kløftefoss stasjon
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4036 Vestby og Ås Røde Kors får økonomisk støtte til kjøp av en aluminiumsbåt med motor og utstyr
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4033 Ingrid Grimstad får økonomisk støtte til restau4ering av selet på Hervasstølen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4032 Anders Høst får økonomisk støtte til restaurering av stabburet på Vinjar Gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4031 Kistefos Museet får økonomisk støtte til brannalarmanlegg i museets bygninger
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss