1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 195 Trogstad Nytt Liv Senter
20.10.99
... fikk innvilget kr. 90.000 til sosiale aktiviteter som trening, kino, konserter i rusfri tilstand med henblikk på rehablitering.
les mer>>P 1958 Sandvikveien 60 og 62 AS - Sprinkleranlegg/ vanntåkeanlegg
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til sprinkleranlegg/vanntåkeanlegg i Reperbanebygget i Sandviken i Bergen.
les mer>>P 1957 Halden historiske Samlinger - Omlegging av tak på Fredrikshald Teater
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 øremerket omlegging av taket på Fredrikshald Teater.
les mer>>P 1956 A Stiftelsen Tou Brug - Sprinkleranlegg i Brugsløa
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til nytt sprinkleranlegg i Brugsløa.
les mer>>P 1955 Norsk Museumstog - Istandsetting av konduktørvogn
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til istandsetting av konduktørvogn F 1015.
les mer>>P 1954 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Tyveri og innbruddsalarm
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket materialer i forbindelse med sikringstiltak mot innbrudd ved Th. Kittelsen museet.
les mer>>P 1952 A Nord-Troms Museum - Restaurering av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.685 til restaurering og formidling av hestekjøretøy ved Holmenes sjøsamiske gård.
les mer>>P 194 Aulestad - Sikring av låven
20.10.99
... fikk innvilget kr. 20.000 til konsulentfirma som skal vurdere hvordan Aulestadlåven skal sikres.
les mer>>P 1949 Øystein Menes - Nytt elektrisk anlegg på Husetuft
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til nytt elektrisk anlegg i Gamlestova på Husetuft.
les mer>>P 1948 Ottar Pedersen - Restaurering av våningshus
11.10.13
... fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av våningshuset ved C.L.Larsens handelsted
les mer>>Totalt 2992 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss