1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1868-A Holt Omsorgsbolig - Tandemsykkel
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til kjøp av tandemsykkel for beboere med fysiske og psykiske lidelser samt rusproblematikk
les mer>>P 1871-A Bjørn og Margit Landås - Futegarden Alværn
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 76.00 til utbedring av skorsteinene ved Futgarden Alværn
les mer>>P 1872-A Hjertedamer - Oppstart
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til kjøp av programvare, treningsdukke og til informasjon/brosjyrer for Hjertedamer
les mer>>P 1873-A Fjell Kystlag - Smia i Storesund
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 7.200 til drenering ved Smia i Storesund og med inntil kr. 5.000 til anskaffelse eller reparering av balatarreimen i smia
les mer>>P 1844 Saltdal kommune - Dragesaga
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Dragesaga til museumsformål
les mer>>P 1845 Fjord- og Jektnemnda - Jekta Pauline - Aggregat m.m
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til 220 V aggregat og varmtvannsanlegg for museumsfartøyet Jekta Pauline
les mer>>P 1846 Heidi Vallestad - Storehuset fra Eldalen
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til antikvarisk istandsetting av storehuset fra Eldalen
les mer>>P 1847 Monica R. Waldemar og Ole Martin Skjerpe Leirflåt - Skjerpe gård - Piper og tak
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket piper og tak ved Skjerpe gårs
les mer>>P 1848 Elin og Johannes Hauge - Hauge Gard -
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 øremerket restaurering av taket på stovehuset på Hauge
les mer>>P 1849 Stiftelsen Guts - Traktor og vedkløyvemaskin
06.06.13
... fikk på styremøte 6. juni 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 til en Husqvarna traktor og kr. 69.000 til en elektrisk vedkløyvemaskin
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss