1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3002 Skadevernprisen for 2016 - Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus
20.10.16
... ble i styremøte 20. oktober 2016 tildelt Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus med kr. 400.000. Prisen ble overrakt Hans Christian Sylvester-Jensen og Ragnvald Brekke fra Brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember
les mer>>P 29 Lauvlia- Th. Kittelsens hjem Lauvlia - Sikring
24.10.94
... fikk på styremøte 24. oktober 1994 innvilget kr. 10.000 til sikring av Stabburet og Bryggerhuset ved Theodor Kittelsens hjem "Lauvlia"
les mer>>P 299 Flora Ettervernsgruppe
05.02.01
... fikk innvilget kr. 100.000 til oppstart av tiltak rettet mot blandingsmisbrukere
les mer>>P 2999 Singerheimen - Brannverntiltak og til restaurering av originale tak
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2998 Solveig og Olav Aas Rye – RS 42 Storebrand - Restaurering av akterdekket
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2994 Norsk Folkehjelp Sanitet Stavanger - Ny snøscooter med slede
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2993 Blindeforbundet Vest-Agder - Samlinger for svaksynte og blinde

20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2992 Norsk Luftfartssenter Bodø AS - Sertifisering av oppheng av fly
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 2991 Margit og Bjørn Kristen Landås – Futegården Alværn - Gjenoppbygging av grindenaust
20.10.16
... fikk på styremøtet 20. oktober 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 298 MaritaStiftelsen - Oppstart Marita Rehab
06.12.00
... fikk innvilget kr. 500.000 til oppstart av Marita Rehabiliteringssenter.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss