1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6016 Eilif Reinholdtsen får økonomisk støtte til reparasjon av murpipe
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6015 Stiftelsen Heggedal Hovedgård får økonomisk støtte til brannsikring av hovedbygningen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6014 Sauherad og Nes Sokn får økonomisk støtte til automatisk brannslukkeanlegg i Nes kirke
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6013 Jæren Lokallag av Fortidsminneforeningen Rogaland får økonomisk støtte til vern av eldre heigard
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6010 Lars Olav Stavnes får økonomisk støtte til oppsetting av tømmerkasse på gården Reppestø
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 600 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Livbåter
15.02.05
... fikk på styremøtet 15. februar 2005 innvilget kr.800.000 til nye livbåter på Statsraad Lehmkuhl.
les mer>>P 6009 Stiftelsen Fagertun får økonomisk støtte til utskifting av eldre alarmsystem
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6008 Arne Ingar Granlund får økonomisk støtte til reparasjon av taklekkasje
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6002 Sporveishistorisk Forening Trondheim får økonomisk støtte til brannsikring av sporvognshall ved Sporveismuseet
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 450.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 5 Harstad Sykehus - Trafikkskadeprosjekt
18.06.92
... fikk på styremøte 18. juni 1992 innvilget kr. 122.000 til skadeforebyggende arbeid i Harstad kommune i forbindelse med trafikkskader.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss