1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3759 Nattseilerne – Sikkerhetskurs
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 11.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3758 Halfdan Stendahl og Astrid Sæther – Sikring og restaurering av stabburet på Melhusgården Øvre
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3757 Norsk Folkemuseum - Sikring av Bybygg - utstillingen TidsRom
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3756 HSD Sunnhordland AS - Sikringsprosjekter på veteranskipet M/S Sunnhordland
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3754 Stiftelsen Christian Radich - Sikkerhetsutstyr
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 560.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3753 Knut og Even Grøseth – Restaurering av Gammelhusa oppi Grøseta
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3752 Atle Naavik og Elin Svardal – Håndlagede vinduer til Seehuusgården i Jernbanegata i Levanger
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3751 Helge Ruud – Restaurering av stabbur på Øvste Dalåker gård
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 374 Stiftelsen Folldal Gruver
12.02.02
... fikk innvilget kr. 100.000 til kjøp og montering av stiger og nye røykvarslere.
les mer>>P 3749 Stiftelsen vern av Meløygården - Fundamentering av Almuestua
11.04.18
... fikk på styremøtet 11. april 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss