1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1168 Nordvika v/Steinar Nordvik - istandsetting av fjellgård.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til restaurering og istandsetting av fjellgården Nordvika ved Valnesvannet i Bodø kommune.

les mer>>P 1167 M/K Terje v/Terje Midtun - redningsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.807 til innkjøp av redningsutstyr til M/K Terje.

les mer>>P 1172 Stiftelsen Nordmøre museum - Brannvarslingsanlegg på Alfheim
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 10.000 til brannvarslingsanlegg på Alfheim i Grødalen.
les mer>>P 1171 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - masteprosjekt
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr 38.000 til håndverksmessig bearbeidelse av ny mast for losskøyta Frithjof II.
les mer>>P 1186 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Sikring av tak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikring av tak ved Hamarøy bygdetun.
les mer>>P 1185 Stiftelsen Fjelberg Prestegard - sprinklingsanlegg.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til nytt sprinklingsanlegg mot brann ved Fjelberg prestegard.

les mer>>P 1184 Grong Bygdemuseum - Grong kommune - Bergsmogården - Utbedring av skader
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 210.000 til utbedring av skader på Bergsmolåna.

les mer>>P 1183 Kirkens Bymisjon Tromsø - Parkgata 22 - prosjekt Mørkeloftet
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til Prosjekt Mørkeloftet: Gjøre loftet tilgjengelig for bymisjonsaktiviteter.
les mer>>P 1182 Salem Menighet - 22 B Kontaktsenter - Reparasjon av minibuss.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til reparasjoner av minibussen ved kontaktsenteret 22B.


les mer>>P 1181 Nøttestad Gård v/Anne Kjelberg og Mikkel Veflingstad - antikvarisk restaurering av vinduer på Hansestua/Frydenlund.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 25.000 øremerket antikvarisk restaurering av 5 vinduer.


les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss