1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3793 Perspektivet Museum - Omlegging av taket i Storgata 95 i Tromsø
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 625.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3795 Consul Axel Heibergs legat - Antikvarisk istandsetting av museumsbygningen på Øvre Amla
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3796 Foreningen Norden - Gjenoppbygging av tørrmur ved Abbediengen hovedgård
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3797 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Årlig kontroll av redningsflåter m.m.
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 140.346 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3800 Lauvlia - Brannsikring
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3801 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Brannsikring
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 196.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3802 DNT Oslo og Omegn - Oppgradering av brannforebyggende konstruksjoner ved Sota Sæter i Skjåk
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3803 Rjukanbanen, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Rjukanbanens rullende materiell til Rjukan
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3805 Kvamskleivas venner - «Prosjekt Kvamskleiva»
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3808 St. Olavs hospital, avd. Brøset kompetansesenter - Forskningsrådgiverstilling i forbindelse med deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker
05.06.18
... fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss