1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 138 Stiftelsen Teie Ubåtstasjon
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 350.000 til brann- og tyverisikring av Riggerloftet ved Tønsberg kystkultursenter.
les mer>>P 136 Stiftelsen Nordmøre museum - Fladsethbrygga og Mellemværftet
07.12.98
... fikk på styremøte 7. desember 1998 innvilget kr. 50.000 til sikring av bryggerhus, brannvarsling og innbruddsalarm i Fladsethbrygga samt prosjektering av sprinkleranlegg til skipsverftet "Mellemværftet".
les mer>>P 133 Iveland og Vegusdal bygdemuseum
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 35.000 til bekjempelse av skadedyr på museets gjenstander.
les mer>>P 134 Norsk Folkemuseum - Diverse sikring
04.11.98
... fikk på styremøte 4. november 1998 innvilget kr. 1.750.000 til nytt brannalarmanlegg, helårsbrannslanger og fornying av gjerder.
les mer>>P 131 Mjøsmuseet AS - avd. Friluftsmuseet Stenberg - Brann og tyveri
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 300.000 til installering av brann- og tyverialarm i friluftsmuseet.
les mer>>P 129 Norges Livredningsselskap
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 125.500 til livredningsundervisning for alle førsteklasser i Norge.
les mer>>P 132 Sjølingstad Uldvarefabrik - Sikringstiltak
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 500.000 til sikringstiltak.
les mer>>P 130 Stiftelsen Christian Radich - Restaurering
05.10.98
... fikk på styremøte 5. oktober 1998 innvilget kr. 1 mill. til restaurering av skoleskipet "Christian Radich".
les mer>>P 124 Abildsø Gård - CESAR-Centre for Environmental Studies and Resource Management
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 1,5 mill til brannvern og tyverisikring av Abildsø Gård.
les mer>>P 126 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Diverse prosjekter
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget tilsammen kr. 250.000 i tilskudd - kr. 50.000 til BARM-prosjektet, kr. 50.000 til Romsås Nattkafe og kr. 150.000 til ettervern for tidligere innsatte.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss