1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3856 Jonas Rosenvold - Restaurering av tømmervegg på Søm gård

05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3857 Ramnes Historielag - Utskifting av bunnstokk etc. i Lucasstua på Bygdetunet Brår
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3858 Norsk Folkehjelp Hå - Utstyr til nyoppstartet søk- og redningsgruppe

05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3859 Norsk Folkehjelp Hå - Anskaffelse av en KO-vogn (mobil kommandovogn)
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3860 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Snøskuter med kjelke for lokal avd. i Engerdal
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3861 Stift. Kirkens Bymisjon - Kjøp av båt til Vestgården på Hvasser
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3862 Vatne/Tennfjord Røde Kors - Kjøp av ATV med belte
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3863 Veteranskibslaget Stavenes - Legging av tredekke akter på D/S Stavenes
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3865 Aasjordbruket AS - Byggetrinn 1 – Aasjordbruket som Kunst- og Kulturarena
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3866 Beate Tuxen Bredesen - Tak på stabbur
05.09.18
... fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss