1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3395 Stiftelsen Røvær Sjøhus - Bevaring av taket på Røvær Sjøhus
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3396 Nordsjøfartmuseet - Utbedring av gjenstandsmagasin
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3397 Haukedalen Fjellstove AS – Sikring av fjellstua på Rørvikfjellet
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3401 Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum - Overlevelsesdrakter og hjertestarter på M/S Gamle Oksøy
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI hhv kr. 108.900 og kr. 18.048 til ovennevnte prosjekter
les mer>>P 3402 Surnadal Røde Kors Hjelpekorps - Kjøp av båt med utstyr
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3403 Norske Redningshunder Bodø lag - Anskaffelse av en scooter, kapellhenger og kjelke
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3404 Nettverk etter soning - Østfold Røde Kors - Redningsflåte, nødsignalutstyr, brannslukker og redningsvester til seilbåt
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3405 Stiftelsen Museum Vest - ROS-analyse og sikringsplan
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 134.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3407 Stiftelsen Fremad II - Restaurering av M/K Fremad II – Delprosjekt 2 - Dekk
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3408 Norsk Teknisk Museum - Nytt adgangskontrollanlegg
06.12.17
... fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss