1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2777 Olaf Engvig - Sikkerhets- og redningsutstyr til historisk skip "LFHF Værdalen"
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til en redningsflåte for LFHA Værdalen
les mer>>P 2780 Stiftelsen Kunstnernes Hus - Bytte av adgangskontroll/nøkkelsystem, samt system for videoovervåking i utstillingssalen
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til bytte av adgangskontroll og nøkkelsystem i tillegg til bytte av system for videoovervåking i 4 utstillingssaler
les mer>>P 2781 Grimstad Røde Kors - Kjøp av robust bil
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 95.000 til anskaffelse av en robust bil.
les mer>>P 2783 Oslo Open Water - Sponsing av "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt"
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt"
les mer>>P 2784 Tor Mjelstad og Elisabeth Tonheim - Restaurering av Villa Heimdalstrand
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Villa Heimdalstrand
les mer>>P 2785 Fetsund Lenser - Brannteknisk vurdering med oppdatert risikoanalyse
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til oppdatert risikoanalyse og brannperm ved Fetsund Lenser
les mer>>P 2786 Vestre Toten kommune - Trinn 4 i forbindelse med restaurering av kirkestallen ved Ås kirke
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til trinn 4
les mer>>P 2787 Arne Stensvold - Istandsetting av Fjøset på Oudenstad
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av fjøset på Oudenstad.
les mer>>P 2788 KODE Kunstmuseene i Bergen - Museene - Anskaffelse av barrierer
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til anskaffelse av barrierer for museene
les mer>>P 2789 KODE Kunstmuseene i Bergen - Lysøen - Sikring av det gamle tunet på Lysøen
10.02.16
... fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til sikring av det "gamle tunet" på Lysøen
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss