1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3248 - Jostein og Anne Berit Holsen – Utigarden - Istandsetting av sperrestove
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3247 - DNT Gjøvik og Omegn - DNT Osbakken - Brannsikring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3246 - Sameiet Kjelsåsveien 43 A – Østre Grefsen gård - Istandsetting av uthuset
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3245 - Torstein Hatlevik – Handelsplassen E.H. Vaage, Uggdalseidet - Restaurering av steinovnsbakeri
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3243 Geitbåtmuseet - Enge Tresliperi - Rehabilitering - Fase 2
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3242 - Bardu Lions Club - Renovering og sikring av fjøsbygningen på Vekved
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3241 Veteranskibslaget Stavenes - Kjøp av nye kjettingsakser, overhaling av ankervinsj og bomvinsj
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 233.400 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3240 - Stiftelsen Christian Radich - Ny styresentral for brannalarmanlegg
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 88.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 323 Kirkens Bymisjon Bergen
22.02.00
... fikk innvilget kr. 750.000 til prosjekt: gutteprostitusjon "Felix", V13 Nærmiljø i Fridalen/Årstad og V13 varmestue.
les mer>>P 3238 - Røyken historielag - «Skipperstua» i Hyggen - Utbedring
31.03.17
... fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss