1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1408 Stiftelsen Spydeberg Prestegård – Restaurering og brannsikring av prestegården
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til siste fase i restaureringen og brannsikring av Spydeberg prestegård.
les mer>>P 1407 Lærdal kommune – Løytnantsbrygga og de gamle butikkene i Lærdalsøyri
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 500.000 øremerket sprinkling av bygningsmiljøet på Løytnantsbrygga og de gamle butikkene.


les mer>>P 1406 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps – Digitalt KO
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til innkjøp av digitalt KO utstyr ved Drammen Røde Kors Hjelpekorps.


les mer>>P 1393 Oddbjørn Bertheussen - Grand Hotell i Vardø – Dører, trapper og inngangsparti
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til dører, trappeoppgang og inngangsparti ved Gamle Grand Hotell i Vardø.
les mer>>P 1405 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Veilederskole høsten 2011
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til Veilederskolens Trinn I høsten 2011.


les mer>>P 1392 Ragnhild og Claus Helbergs Stiftelse – Krokan Turisthytte – Kjøkken for servering
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til etablering av nytt kjøkken for servering med tilhørende rørlegger- og elektrisk arbeid i forbindelse med rehabilitering av Krokan.
les mer>>P 1404 Hopsjø Kyst- og Kultursenter – Sikring av fabrikkpipe
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til rehabilitering av den gamle fabrikkpipen på Hopsjøen.
les mer>>P 1391 Hans-Kristian Sørensen - Finsnes Gaard - Brannvarslinsanlegg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til brannvarslingsanlegg ved Finsnes Gaard.
les mer>>P 1403 Vågan Kystlag – MJ Anne Bro – Dekk og lukekarm
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av dekk og lukekarm på MJ Anne Bro.


les mer>>P 1402 Mandals Turnforening – Utskifting av 10 vinduer i hallen
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til utskifting av 10 gamle vinduer i hallen fra 1925.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss