1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 423 Stiftelsen Nordmøre museum - Hjelkrembrygga, Woldbrygga og Strandhuset - Sikring
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 90.000 til sikring av bygningene.
les mer>>P 422 Kirkens ungdomsprosjekt
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 200.000 i tiltak for ungdom tilknyttet voldelige og rasistiske miljøer.
les mer>>P 421 MOT - Landslagssamling - 2002
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 400.000 til Landslagssamling 2003.
les mer>>P 420 Stabbursnes Naturhus og Museum
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 5.040,- til brann- og tyverisikring ved museet.
les mer>>P 41 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård -sprinkleranlegg
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 450.975 til sprinkleranlegg på Maursund Handelsgård i Skjervøy kommune.
les mer>>P 419 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Koboltgruvene - Sikring av dagbrudd
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 200.000 til sikring av Koboltgruvenes dagbrudd.
les mer>>P 418 Stiftelsen Verkstedet
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 50.000 til brannvarslingsanlegg i Verkstedet som tidligere tilhørte Solberg Spinderi og fikk i mars innvilget ytterligere et tillegg på kr. 13.860 til meromkostninger til samme prosjekt.
les mer>>P 417 Fortidsminneforeningen - Stordal gml. kirke
04.12.02
... fikk på styremøte 4. desember 2002 innvilget kr. 170.000 til varslingsanlegg for brann og innbrudd i Stordal gamle kirke samt til Prestestova. Prosjektet ble 15. februar 2005 innvilget et tillegg på kr. 34.954.
les mer>>P 416 Torbjørg Hegbom - Christianeslyst
04.12.02
... fikk i november 2002 innvilget kr. 50.000 til omlegging av taket på Christianeslyst i Solvorn.
les mer>>P 415 Nasjonalmuseet for design - Kunstindustrimuseet i Oslo
08.10.02
... ... fikk 20. april 2004 innvilget kr. 24.892 til merutgifter i f.b.m. sikkerhetssystemene i sølv- og glassrommet.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss