1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2906 Stiftelsen Meråker-Musea - Brann- og innbruddsalarm for anleggene ved museene
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til brann- og innbruddsalarm for anleggene ved Stiftelsen Meråker-Musea
les mer>>P 2905 Tord Sanholt og Linda Skarpås - Restaurering av skifertaket på Tårnhuset i Fredrikstad
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av skifertaket på tårnhuset i Fredrikstad
les mer>>P 2904 Kragerø Kystlag - Sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 127.617 til fire tiltak i forbindelse med sikkerhetsutstyr og sikkerhetskurs for kystlagets mannskap om bord i Gamle Kragerø
les mer>>P 2901 Ruth Randby Kristensen - Istandsetting av kornmagasin på Bingen Vestre i Sørum
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av kornmagasinet på Vestre Bingen i Sørum
les mer>>P 2900 Gunn Vigdis Oreholtet - Restaurering av Høyenhall gamle skole i Gjerdrum
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket utbedring av piper
les mer>>P 2898 Hege S. Eilertsen og William R. Lowe - Restaurering av husmannsplassen Lykkja/Løkken
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av husmannsplassen Lykkja/Løkken
les mer>>P 2897 Norsk Veteranskibsklub - Sikkerhetsutstyr for Børøysund
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til sikkerhetskurs og sikkerhetsutstyr for D/S Børøysund
les mer>>P 2895 Redningsselskapet - Ny redningsskøyte
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 5.100.000 til ny redningsskøyte i Sognefjorden
les mer>>P 2894 Munchmuseet - Forbedring av oppbevaringen av Munchmuseets grafiske arbeider
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 1.000 000 til forbedring av oppbevaringen av Munchmuseets grafiske arbeider
les mer>>P 2893 Stine Sofies Stiftelse - Ungdomsområdet med bibliotek
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 415.000 til etablering av et ungdomsområde med bibliotek ved Stine Sofie Senteret
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss