1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 270 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
25.09.00
... fikk innvilget kr. 53.545 til etablering av ny rømningsvei.
les mer>>P 2709 Sigurd Kristoffersen - El. arbeid i stabburet på Brårød Gård i Våler i Østfold
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.000 til el. arbeid i stabburet på Brårød i Våler i Østfold
les mer>>P 2708 Astrid Sveaass - Rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til rehabilitering av pipe og ildsteder på Olufgården
les mer>>P 2707 Linderud Gård - Vanntåkeanlegg
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til vanntåkeanlegg ved Linderud Gård
les mer>>P 2706 Gamvik Museum - Sikring av kaia
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 49.224 til sikring av kaia ved Gamvik Museum
les mer>>P 2704 Sunnhordland Museum - Restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 82.900 til restaurering av torvtak ved Nerheimstunet
les mer>>P 2702 Solheimsdalen Grendelag - Fornying av elektrisk anelgg ved Tysnes Skolemuseum
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til fornying av elektrisk anlegg ved Tysnes Skolemuseum
les mer>>P 2701 Brit Eli Sparby Stuber - Restaurering av låven på Berget
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Låven på Berget
les mer>>P 2700 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Tørrskodd evakuering
29.10.15
... fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til MES for M/S Rogaland
les mer>>P 26 Norsk Bergverkmuseum - Sakkerhusene
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 190.000 til sikring av Sakkerhusene på Kongsberg.

les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss