1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1240 Larsgården v/Elin Aasen og Halvard Nilsen
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til restaurering av piper og ovner.
les mer>>P 1197 John Audun Hauge - Selma LCAA - Sikringsutstyr
08.02.10
... ... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget inntil kr. 40.250 til sikringsutstyr om bord i Selma.
les mer>>P 1213 Sameiet Lillegården - restaurering av bryggerhuset/låvebygget
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til istandsettelse og restaureering av bryggerhusett / låvebygget på Lillegården i Trondheim.
les mer>>P 1212 Teater NOR - brannvarsling og ledehus Gimle Forsamlingshus.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 170.000 øremerket brannvarsling og ledelys til gimle forsamlingshus i Stamsund.
les mer>>P 1211 Norsk Kulturarv - Ta et tak i 2010
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 400.000 til skadeforebyggende tiltak i forbindelse med videreføring av aksjonen "Ta et tak" i 2010.
les mer>>P 1210 Teien Gård v/Gunnhild Eik - oppgradering av el.anlegg.
08.02.10
... ... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til oppgradering av elektrisk anlegg ved Teien Gård.
les mer>>P 1209 Sulitjelma gruvemuseum - Sikringsarbeid i besøksgruven
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til sikringsarbeid i Sulitjelma besøksgruve
les mer>>P 1200 Rui-plassen v/Ivar og Lisette Haukelidsæter - restaurering
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 42.000 til restaurering av Rui-plassen
les mer>>P 1199 Stift. Gamle Helgeland - (tidl. eiet av Helgelandscruise AS) - Gamle Helgeland - redningsutstyr
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 40.000 til diverse redningsutstyr for MS Gamle Helgeland.
les mer>>P 1198 Furnes Historielag - Langloftet på Tvet gård v/Peder Brenden
08.02.10
... fikk av Stiftelsen UNI i februar 2010 innvilget kr. 50.000 i økonomisk støtte til bevaring av langloftet på Tvet gård på Furnes i Ringsaker kommune.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss