1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 92 Østfoldmuseene, avd. Stiftelsen Fredrikstad museum - Elingaard herregård - Sikringstiltak
22.10.97
... fikk på styremøte 22. oktober 1997 innvilget kr. 100.000 til sikringstiltak på Elingaard Herregård.
les mer>>P 90 Aalesunds Museum - Sikring av Ålesunds eldste bygning
17.09.97
... fikk på styremøte 17. september 1997 innvilget kr. 200.000 til sikring av Ålesunds eldste bygning.
les mer>>P 68 Stiftelsen Munthehuset i Ytre Kroken
26.08.97
... fikk på styremøte 26. august 1997 innvilget en tilleggssum på kr. 63.427 til utbedring av skorsteinen på Munthehuset. Stiftelsen Munthehuset har tidligere fått kr. 100.000 til prosjektet, kr. 50.000 i 1994 og kr. 50.000 i 1996.
les mer>>P 89 Waldermarhøy - Ski kommune
26.08.97
... fikk på styremøte 26. august 1997 innvilget kr. 35.000 til restaurering av gammel steinmur på Waldermarhøy.
les mer>>P 88 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Brannsentral og detektor på Øygarden
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 200.000 til brannsentral og detektor på Øygarden.
les mer>>P 78 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset
03.06.97
... fikk 3. juni 1997 innvilget kr. 100.000 til Kalfarhuset i Bergen.
les mer>>P 87 Stiftelsen Uthaugsgården - brann- og innbruddsalarm
03.06.97
... fikk på styremøte 3. juni 1997 innvilget kr. 65.000 til installasjon av brann- og innbruddsalarm.
les mer>>P 76 Kystmuseet i Sogn og Fjordane
03.06.97
... fikk på styremøtet 15. januar og 3. juni 1997 innvilget henholdsvis kr. 200.000 og kr. 300.000 til sikringstiltak ved Vågsberget handels- og gjestgiveri.
les mer>>Skadevernprisen 1996 - Skade- og miljøvern
14.05.97
... ble tildelt Ungdom mot Vold på generalforsamlingen i Stiftelsen UNI den 14. mai 1997.
les mer>>P 85 Anno Museum AS, avd. Norsk Skogmuseum - Brannvarsling Prestøya
14.05.97
... fikk på styremøte 14. mai 1997 innvilget kr. 160.000 til oppgradering av brannvarsling på Prestøya.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss