1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 67Kirkens kontaktsenter for barn og ungdom - V13
28.10.96
... fikk på styremøte 28. oktober 1996 innvilget kr. 500.000 til driften av V-13 for året 1997.
les mer>>P 69 Røsvik Handelssted - Nordland fylkeskommune
28.10.96
... fikk på styremøte 28. oktober 1996 innvilget kr. 600.000 til brannsikring av Røsvik Handelssted.
les mer>>P 55 Ungdom mot Vold - Gjengsplittelse
17.09.96
... fikk i løpet av 1996 innvilget tilsammen kr. 500.000 til prosjektet "Gjengsplittelse".
les mer>>P 63 Norsk Folkemuseum - Gol stavkirke
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 250.000 til ekstraordinære kostnader i forbindelse med sikring av Gol Stavkirke.
les mer>>P 66 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Hallingdal Museum - avd. Hallingdal Folkemuseum
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 50.000 til tyveri og brannalarm.
les mer>>P 65 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Restaurering
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 1.000.000 til restaurering av "Statsraad Lehmkuhl".
les mer>>P 64 Åkerøya Vel - mobile brannpumper
29.08.96
... fikk på styremøte 29. august 1996 innvilget kr. 20.000 til innkjøp av mobile brannpumper på Åkerøya.
les mer>>P 58 Skuteviks boder 18 og 19
06.06.96
... fikk på styremøte 6. juni 1996 innvilget kr. 330.000 til sprinkleranlegg.
les mer>>P 60 For Fangers Pårørende - "Løslatelse og tilbakeføring"
05.06.96
... fikk på styremøte 5. juni 1996 innvilget kr. 225.000, kr. 75.000 pr. år i 3 år, i støtte til prosjektet "Løslatelse og tilbakeføring til samfunnet.
les mer>>P 62 Kirkehytten 1650 - Kautokeino kommune
29.05.96
... fikk på styremøte 29. mai innvilget kr. 150.000 til preparering av tømmer fra Kirkehytten
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss