1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1259 Fetsund Lenser - Brannalarm
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 52.630 til oppgradering av brannalarmanlegg for overspenning og lynnedslag.
les mer>>P 1258 Hurdal historielags samlinger - Bua ved Garsjøen i Hurdal - Sluttføring av restaurering
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 75.000 til sluttføring av bua på Garsjøen.
les mer>>P 1257 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Krisetelefon
03.06.10
... fikk på styremøte 3. juni 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 44.000 til utstyr til undervisningsrom samt til nytt telefonsystem i forbindelse med reetablering av nytt senter i Ålesund.
les mer>>P 1256 Pasviktunet / Svanvik Næringsbygg AS - Restaurering av 5 bygninger
03.06.10
... fikk av Stiftelsen UNI i juni 2010 innvilget kr. 50.000 til restaurering/bevaring av 5 bygninger i forbindelse med utvikling av Pasviktunet.
les mer>>P 1255 Honnør - Willy Mørch - Frivillig omsorg
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet han utfører i forbindelse med dette arbeidet.
les mer>>P 1254 Honnør - Stiftelsen Handelsstedet Tinden
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.

les mer>>P 1253 Honnør - Finsnes Gaard
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.
les mer>>P 1252 Gamle Ormelet - Tjøme Kunst og Kultursenter - brannsikring og overrislingsanlegg.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til overrislingsanlegg ved Gamle Ormelet.
les mer>>P 124 Abildsø Gård - CESAR-Centre for Environmental Studies and Resource Management
14.09.98
... fikk på styremøte 14. september 1998 innvilget kr. 1,5 mill til brannvern og tyverisikring av Abildsø Gård.
les mer>>P 1249 Stovivollen - 1. Tanum Speidergruppe - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til oppussing av Stovivollen
les mer>>Totalt 2987 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss