1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P2810 Anne Ruden - Sikring av synkende gulv i 1.etasje i Raadhusgaten 22 i Gamlebyen Fredrikstad
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikring av sunket gulv i 1. etasje i Raadhusgaten 22.
les mer>>



P 2811 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 72.120 til brannvarslingsanlegg ved Limagarden i Gjesdal kommune
les mer>>



P 2812 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 16.839 til brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune
les mer>>



P 2813 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg ved Sola flyhistoriske museum, 720-brakka
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 35.632 til brannalarmanlegg ved 720- brakka på Sola flyhistoriske museum
les mer>>



P 2814 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg ved Grødalandstunet i Rogaland
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 58.034 til brannalarmanlegg ved Grødalandstundet i Rogaland
les mer>>



P 2815 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg ved Garborgheimen i Time kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 38.728 til brannalarmanlegg ved Garborgheimen i Time kommune
les mer>>



P 2816 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg på Audemotland i Hå kommune
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 23.966 til brannalarmanlegg på Audemotland i Hå kommune
les mer>>



P 2817 Stiftinga Jærmuseet - Sprinkleranlegg på Audemotland i Hå kommune
13.04.16
... fikk på styremøtene 13. april 2016 og 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI h.h.v. kr. 162.120 og kr. 197.880 til sprinkleranlegg på Audemotland i Hå kommune. Til sammen kr. 360.000 til dette prosjektet.

les mer>>



P 2818 Stiftelsen M/S Hamen - Sikring og utbedring av dekk, trapper og leidere
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 95.000 til sikring og utbedring av dekk, trapper og leidere på M/S Hamen
les mer>>



P 2819 For Fangers Pårørende (FFP), avd. Trondheim - Familieterapi i fengsel
13.04.16
... fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til familieterapi i norske fengsler.

les mer>>



Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss