1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3988 Villa Fridheim - Sikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 123.578 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3987 Roy Hartvik Bjerkmo – Fortsatt restaurering av Roy Al
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3989 Erik Borgen – Tønvold Gård - Utbedring av murerarbeid
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3990 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet Gamvik - Videre restaurering
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3393 Skadevernprisen 2017 - Stiftelsen Organdonasjon
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Stiftelsen Organdonasjon Skadevernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3394 Miljøvernprisen 2017 - Den Norske Turistforening
18.10.17
... ...i styremøte 18. oktober 2017 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Den Norske Turistforening Miljøvernprisen 2017 med kr. 1.000.000.
les mer>>P 3941 Miljøvernprisen 2018 - Hold Norge Rent
18.10.18
... ...i styremøte 18. oktober 2018 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Hold Norge Rent Miljøvernprisen 2018 med kr. 500.000
les mer>>P 3942 Skadevernprisen 2018 - Norske Redningshunder
18.10.18
... i styremøte 18. oktober 2018 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Norske Redningshunder Miljøvernprisen 2018 med kr. 250.000
les mer>>P 3943 Erkjentlighetsprisen 2018 - Sykehusklovnene
18.10.18
... i styremøte 18. oktober 2018 besluttet styret i Stiftelsen UNI å tildele Sykehusklovnene Erkjentlighetsprisen 2018 med kr. 250.000
les mer>>P 3923 Norsk Kulturarv - "Ta et tak 2019/20"
18.10.18
... fikk i styremøte 18. oktober 2018 til sammen kr. 6,5 mill. til ny to-delt aksjon for 2019/20. Til 1) Uthus i nord; kr. 2,8 mill. og til 2) Tradisjonell "Ta et tak"-aksjon; kr. 3,7 mill.

I styremøte 11. juni 2019 fikk de ytterligere kr. 1.120.000 til 1) Uthus i nord
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss