1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1395 Kragerø Kystlag - Gamle Kragerø – Sikkerhetskurs og årlig kontroll
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 81.000 øremerket sikkerhetskurs ved NMU i Horten for 5 personer, samt kr. 30.000 øremerket årlig kontroll og sertifisering av redningsflåter og pressostater i forbindelse med Gamle Kragerø.


les mer>>P 1386 A Foreningen “Nygårdsbryggas Venner” – Brygge i Hagvåg
17.06.11
... fikk på styremøte 17. juni 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til restaurering – første fase - av brygge i Hagvåg.


les mer>>P 1361 Stiftelsen Motivasjon og Mestring – Veteranbåten Mot - Redningsutstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 63.000 til redningsutstyr til veteranbåten “Mot”.
les mer>>P 1360 Stiftelsen Vognildsbua – Brannvarsling
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.850 til brannvarslingsanlegg ved Vognildsbua.


les mer>>P 1359 Kåre Westgård og Maria W. Fagervold – Gården Stubban - Restaurering av 2 skorsteiner.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 10.000 til restaurering av 2 skorsteiner på gården Stubban.


les mer>>P 1358 Stiftelsen Folldal Gruver – Røykvarslersystem i 3 brakker
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 85.000 til røykvarslersystem i 3 brakker ved Folldal gruver.
les mer>>P 1357 Røde Kors - Lakselv Hjelpekorps - GPS Trackers og Jerven Rescue duk med tilhørende utstyr
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget inntil kr. 36.320 til 6 stk. Spot GPS Trackers pluss 6 stk. Jerven Rescue duk med tilhørende utstyr.


les mer>>P 1356 Gateprest for ungdom /Oslo domkirke - Oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 5.000 til oppstart av ungdomskafe i krypten ved Oslo domkirke.


les mer>>P 1355 Else Berg og Toril Ulset – Brygge på Franzenborg - Reparasjon av taket
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 80.000 til reparasjon av tak på brygge på eiendommen Franzenborg.
les mer>>P 1385 Bergstien 15 – Antikvarisk istandsetting av taket.
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 750.000 til antikvarisk rehabilitering av taket.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss