1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 286 Den Nationale Scene
06.12.00
... fikk innvilget kr. 230.000 til sprinkleranlegg, kr. 200.000 til branntetting samt kr. 570.000 til el-installasjoner.
les mer>>P 2869 Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum - Sikring og digitalisering av tekniske tegninger
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til å sikre og digitalisere tekniske tegninger
les mer>>P 2868 Øyonn G. Myhren og Tomas Nilsson - Restaurering av bindingsverksfjøs i Konows gate 45
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av bindingsverksfjøs i Konows gate 45.

les mer>>P 2867 Kari Henriksson - Restaurering av låve på Oppistuen i Hedmark
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av låve på Oppistuen i Hedmark
les mer>>P 2865 Museet Midt IKS, avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag - Sikring av Fiskemottaket i Sør-Gjæslingan
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 284.734 til sikring av Fiskemottaket i Sør-Gjæslingan
les mer>>P 2864 Mercy House - Utvidelse og flytting
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøkken, brannvern, ventilasjon, rørlegger og elektriker
les mer>>P 2863 Stiftelsen Vigsnes Grubeområder - Tiltak i 2016
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 124.000 til utbedring av elektrisk anlegg
les mer>>P 2862 Telemark Røde Kors - Prosjekt "Om bare hjerte slår"
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjektet "Om bare hjertet slår"
les mer>>P 2860 Miljøstiftelsen Bellona - InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten i juni
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til InfoArena 2016 - Sellafield-seminar i Lofoten 23.-24.juni
les mer>>P 285 Cato Senteret
06.12.00
... fikk innvilget kr. 150.000 til kjøp av minibuss.
les mer>>Totalt 2991 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss