1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1366 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Utstillingsbygning - Sikring
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til sikring av utstillingsbygning.


les mer>>P 1365 Sameiet S/Y Storm – Restaurering
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til restaurering av S/Y Storm
les mer>>P 1364 Tjeldsund kommune - Brannpumpe
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 øremerket brannpumpe.
les mer>>P 1363 Stiftelsen Losskøyta Ryvingen av 1918 – Ny motor for Ryvingen
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 150.000 til ny motor for Losskøyta Ryvingen.


les mer>>P 1362 Aurland kommune - Deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal
12.04.11
... fikk på styremøte 12. april 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1 mill. til deteksjon av 10 store og 50 små hus i Undredal.
les mer>>P 1352 Museet Midt IKS - Avd. Norsk Sagmuseum - Spillum Dampsag & Høvleri
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til sprinkling av bygningene ved Spillum Dampsag & Høvleri.
les mer>>P 1351 MaritaStiftelsen - Kjøp av eiendom i Nedre Eiker
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 1.000.000 til kjøp av eiendom i Nedre Eiker.
les mer>>P 1350 Nils Evanger - Jonas Lunds Hus i Eikvåg - Brannsikring
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 365.000 for montering av et vanntåkeanlegg i 1. og 2. etg. i Jonas Lunds hus i Eikevåg.
les mer>>P 1349 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - Løytnantstua
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 750.000 til utbedring av Løytnantstua, Bjørnstad ved Maihaugen.
les mer>>P 1348 Fjord- og Jektnemnda - Jekta Pauline
08.02.11
... fikk på styremøte 8. februar 2011 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.450 til navigasjonsutstyr, redningsflåter, vester og nødvarslingsutstyr til Jekta Pauline.
les mer>>Totalt 2790 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss