1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2273 Berit Marie Spillum - Restaurering av stuetak - Halsan Østre
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av stuetak på Halsan østre
les mer>>P 2276 Sollerudstrand skole - Riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet dyrafjeld
21.10.14
... fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til riving og montering av spanter, bunnstokker og garnering i maskinrom på Skoleskipet Dyrafjeld
les mer>>P 2282 Flora Røde Kors - Oppsetting av garasjebygg
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til oppsetting av garasjebygg for oppbevaring av beredskapsutstyr
les mer>>P 2283 Hallingdal Museum - Sikringsmidler
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 176.135 til sikringsmidler ved avd. Hallingdal Museum for 2015
les mer>>P 2285 Stiftelsen Uthaugsgården - Nytt alarmpanel
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 35.000 til nytt alarmpanel for Uthaugsgården
les mer>>P 2286 Museumssenteret i Hordaland - Sikringstiltak
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 350.000 til 4 sikringstiltak ved Museumssenteret i Hordaland
les mer>>P 2287 Trappen Motiveringssenter - Ny sykkel
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for en sykkel
les mer>>P 2284 Vardø Innovasjon AS på vegne av Henry Johansen - Sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til sikring av grunnmur i Kristian 4 gate 23
les mer>>P 2288 Geiranger Turist- og Næringslag, Stranda kommune - Tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skule
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 for tilbakeføring av inngangspartiet ved Geiranger gamle skole
les mer>>P 2290 Line Bergseth - Oppsetting av pipe på Bryggerhuset på eiendommen Grensen
03.12.14
... fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til istandsetting av pipen på bryggerhuset på eiendommen Grensen
les mer>>Totalt 3059 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss