1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2158 Anno Museum AS - (tidl.Hedmark fylkesmus.) - avd. Trysil/Engerdal museum - Flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 84.000 til flytting og gjenoppbygging av Engeroskoia
les mer>>P 2157 Stiftelsen vern av Meløygården - Restaurering av administrasjonsbygning
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av Meløy kommunes første administrasjonsbygning
les mer>>P 2156 Per Egil Pedersen og Åsne Fineid - Brannsikring av piper ved Breche Gård
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til rehabilitering og brannsikring av piper på Breche Gård
les mer>>P 2154 DNT Oslo og Omegn - Rehabilitering av Krækkja turisthytte
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til brannteknisk oppgradering for Krækkja turisthytte
les mer>>P 2152 Stiftinga Kraft- og skredsenter i Tafjord - Brannalarmanlegg
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 177.000 øremerket brannalarmanlegg til 82.000 kr. og 95.000 kr til nødlysanlegg i forbindelse med det nye Kraft- og skredsenteret i Tafjord.
les mer>>P 2150 Heidal Hotel AS - Restaurering av skifertak og fasader
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av skifertak og fasader ved Heimdal Hotel
les mer>>P 2149 Heidal Hotel AS - Brannvarslingsanlegg
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til brannvarslingsanlegg ved Heidal Hotel
les mer>>P 2144 Osterøy Museum - Restaurering av Geitreimsstova
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Geitreimsstova på Osterøy
les mer>>P 2142 Anners Lie - Restaurering av størhuset på Lie
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til restaurering av størhuset på Lie
les mer>>P 2141 Vågå Historielag - Vågå Prestegard - Restaurering av pipe og peis på eldhuset på Ullinsvin
05.06.14
... fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 47.000 til utbedring av peis, piper og bakerovn i eldhuset i Vågå Prestegård
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss