1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3940 Harald Hunsager - Restaurering av veranda på hovedbygningen på Hunsager
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3939 Bø Museum - Nytt brannvernanlegg
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3938 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordande - avd. Kystmuseet - MS Haugfisk - Reparasjon av skipperlugaren
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3937 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Nye kasser for redningsvester
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3936 Ronny Nilsen - Istandsetting av hans hus på Lista
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3935 Løten Røde Kors Hjelpekorps - ATV til sommerbruk
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3934 Stiftelsen Buskerudmuseet - avd. Hallingdal Museum - Tak over museumsmagasinet og utstillingsbygg i Nesbyen
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 3931 Ola Hattebøl - Utvendig restaurering av hovedbygningen på Hattebøl
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3928 Telemarkkanalens Venner - Istandsetting av Slusemesterboligen
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3927 Inger Marie Rundhovde - Istandsetting av Mikal Garveriet
18.10.18
... fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss