1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 33 Sverresborg - Sprinkleranlegg i Lo kirke
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 og 21. august 1995 innvilget h.h.v. kr. 470.000 og kr. 20.401 til et sprinkleranlegg i Lo kirke.

les mer>>P 34 Stiftelsen Alvøen Hovedbygning
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 innvilget kr. 126.880 til brannsikringsanlegg og nødlys.
les mer>>P 29 Lauvlia- Th. Kittelsens hjem Lauvlia - Sikring
24.10.94
... fikk på styremøte 24. oktober 1994 innvilget kr. 10.000 til sikring av Stabburet og Bryggerhuset ved Theodor Kittelsens hjem "Lauvlia"
les mer>>P 26 Norsk Bergverkmuseum - Sakkerhusene
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 190.000 til sikring av Sakkerhusene på Kongsberg.

les mer>>P 25 Kunstindustrimuseet i Oslo - Sikring
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 1.500.000 til sikring av Kunstindustrimuseet.
les mer>>P 27 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Sikring
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 90.000 til sikring av Rød Herregård.
les mer>>P 28 Sverresborg - Sprinkling av Tavern
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 100.000 til sprinkling.
les mer>>P 24 Norges Livredningsselskap
22.08.94
... fikk på styremøte 22. august 1994 innvilget kr. 500.000 pr. år i tre år, tilsammen kr. 1.500.000 til markedsføringskampanje for Barnas Livredningsklubb i Norge.
les mer>>Skien kommune - SLT-prosjektet
22.08.94
... fikk på styremøte 17. november 1992 innvilget kr. 600.000 til "Kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og ungdom i Skien" for årene 1993 og 1994. Ytterligere kr. 300.000 ble innvilget på styremøte 22. august 1994 for å videreføre og avslutte prosjektet i 1995.
les mer>>P 23 "Ytre Kroken" i Lusterfjord v/Arild Haaland - takreparasjoner
22.08.94
... fikk på styremøte 22. august 1994 innvilget kr. 50.000 til takreparasjoner på "Ytre Kroken" i Sogn
les mer>>Totalt 2850 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss