1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1234 Stiftelsen Anna Rogde - sikringsskap.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 156.600 til kjøp og montering av sikringsskap på Anna Rogde.
les mer>>P 1255 Honnør - Willy Mørch - Frivillig omsorg
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet han utfører i forbindelse med dette arbeidet.
les mer>>P 1254 Honnør - Stiftelsen Handelsstedet Tinden
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.

les mer>>P 1253 Honnør - Finsnes Gaard
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI tildelt kr. 50.000 som en honnør for det arbeidet som utføres der.
les mer>>P 1252 Gamle Ormelet - Tjøme Kunst og Kultursenter - brannsikring og overrislingsanlegg.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til overrislingsanlegg ved Gamle Ormelet.
les mer>>P 1251 Sunnfjord Museum - F-G godkjent låsesystem.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til F-G godkjent låsesystem ved friluftsmuseet
les mer>>P 1250 Sunnfjord Museum - belysning
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 240.000 til belysning av friluftsmuseet.
les mer>>P 1232 Suldal Røde Kors - Suldal Hjelpekorps - Mannskapsbil
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til kjøp av mannskapsbil.
les mer>>P 1231 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset - fasade sør

20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 116.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1230 Rennesøy kommune - låve på Bru - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
les mer>>Totalt 2755 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss