1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2874 Porsanger Museum/ RiddoDuottarMusat - Tyverialarm
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 45.650 til tyverialarm ved RiddoDuottarMuseat
les mer>>P 2873 Bergen og Hordaland Turlag - Sikringshytte til Skålatårnet
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til sikringshytte for Skålatårnet
les mer>>P 2872 Stiftelsen Kistefos-Museet - Prosjektet "Levende Fabrikk" fase 3
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sikring i forbindelse med prosjektet "Levende Fabrikk"
les mer>>P 2871 Nina Øyen - Istandsetting av trapp i murt anlegg på Storhaugen, Fjellsiden Sør
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av trapp i murt anlegg på Storhaugen, Fjellsiden Sør
les mer>>P 2870 Stiftelsen D/S Stord - MOB-båt for D/S Stord I
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til MOB-båt for D/S Stord I
les mer>>P 286 Den Nationale Scene
06.12.00
... fikk innvilget kr. 230.000 til sprinkleranlegg, kr. 200.000 til branntetting samt kr. 570.000 til el-installasjoner.
les mer>>P 2869 Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum - Sikring og digitalisering av tekniske tegninger
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til å sikre og digitalisere tekniske tegninger
les mer>>P 2868 Øyonn G. Myhren og Tomas Nilsson - Restaurering av bindingsverksfjøs i Konows gate 45
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av bindingsverksfjøs i Konows gate 45.

les mer>>P 2867 Kari Henriksson - Restaurering av låve på Oppistuen i Hedmark
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av låve på Oppistuen i Hedmark
les mer>>P 2865 Museet Midt IKS, avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag - Sikring av Fiskemottaket i Sør-Gjæslingan
08.06.16
... fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 284.734 til sikring av Fiskemottaket i Sør-Gjæslingan
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss