1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 2337 Nordlandsmuseet - Bodø - Restaurering av motoråttringen Teisen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til restaurering av motoråttringen Teisen
les mer>>P 2338 Stift. Våle Prestegård - Opplegg for lysskinner med spot i driftsbygningen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til opplegg for lysskinner med pot i driftsbygningen
les mer>>P 2339 Stift. Notnaustet i Norddal - Reparasjon av Dale Kai
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til reparasjon av Dale Kai
les mer>>P 2340 Jan Storberget - Restaurering av låve på gården Hytjanstorpet
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av låve på den skogfinske gården Hytjanstorpet
les mer>>P 2342 Per Bjørn Foros - Restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av gulv og stubbloft i Stampjordhuset i 2015
les mer>>P 2343 Andreas Breisjøberg - Restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til restaurering av fjøs og seterstua på Finnskogen
les mer>>P 2344 Inge Håkonshol, - Restaurering av smia i Håkonsholm
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av smia i Håkonsholm
les mer>>P 2345 Norsk Folkemuseum - Utstyr til digitalisering
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utstyr for digitalisering
les mer>>P 2346 Ingmar Skårdal - Istandsetting av en seterstue på Hollvollen
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstue på Hollvollen
les mer>>P 2347 Bogstad Gård - Tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
11.02.15
... fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 600.000 til tak og pipereparasjoner ved Vestre paviljong
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss