1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1177 Carlhøi Turisthotell - sikring av brannkrav.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 90.720 til utførelse av brannsikringskrav fra Trøgstad kommune.

les mer>>P 1176 Moen Trebåtbyggeri AS - istandsetting ava tak og sluse på båtbuene.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til istandsetting av tak og sluser ved Moen Trebåtbyggeri.

les mer>>P 1175 Vollene Gård / Spydeberg kommune - ny pipe på Ingastua.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 35.000 til utbedring av teglskorstein på Vollene Gård.
les mer>>P 1173 Norsk Folkehjelp Sanitet - Haugaland - ATV
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 78.000 til innkjøp av en ATV.

les mer>>P 1189 Anno Museum AS - (tidl.Hedmark fylkesmus.) - Avd. Museumssenteret Trysil/Engerdal - Restaurering av museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 150.000 til restaurering av Museumsanlegget Støa Kanal Søndre Spill.
les mer>>P 1188 Stiftelsen Feylingsbua - taktekke.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 100.000 til skifte av taktekke på bevaringsverdig bygning.
les mer>>P 1187 Stiftelsen Galleri Skredsvig - sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikringsmidler til bevaring av Chr. Skredsvigs kunst.
les mer>>P 1166 Stiftelsen Uthaugsgården - utskifting av blikktak
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 70.000 til utskifting av blikktaket på driftsbygningen på Museet Uthaugsgården.
les mer>>P 1144 Oslo Undervannsklubb 1951 - Fjordbåten Iona - Ferdigstilling av skrog
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i oktober 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigstillelse av gjenstående arbeider på skrog.
les mer>>P 1143 Stiftelsen Gamle Stamsund - restaurering Peder Yttervikbrygga
15.10.09
... fikk av Stiftelsen UNI i oktober 2009 innvilget kr. 30.000 til utbedring/restaurering av Peder Yttervikbrygga.
les mer>>Totalt 2792 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss