1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1203 Jiri Havran - fotodokumentasjon av Norske Kirker - 2010
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til fotodokumentasjon av Norske Kirker rundt år 2000, fritt tilgjengelig i offentlige arkiv.
les mer>>P 1202 Norsk Folkemuseum - pilotprosjekt - nødlysanlegg.
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til et pilotprosjekt - utskifting av nødlysanlegg i Collettgården.
les mer>>P 1201 Haugsvangen v/Leif Strøm - tak på hovedhus, stall, stabbur og klæbu
08.02.10
... fikk på styremøte 8. februar 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 160.000 til tak på hovedhus, nytt tak på stall, stabbur og klæbu.
les mer>>P 1170 Gammelbutikken på Eggum - restaurering.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 75.000 til restaurering av Gammelbutikken på Eggum tilbake til stil fra 1875.

les mer>>P 1169 Eggaodden Skole v/Eldbjørg Raknes - restaurering av pipe og skorstein.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til ferdigrestaurering av pipe og skorstein + nye vinduer ved Eggaodden Skole, Sjøbygda, Selbu.


les mer>>P 1168 Nordvika v/Steinar Nordvik - istandsetting av fjellgård.
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 50.000 til restaurering og istandsetting av fjellgården Nordvika ved Valnesvannet i Bodø kommune.

les mer>>P 1167 M/K Terje v/Terje Midtun - redningsutstyr
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 27.807 til innkjøp av redningsutstyr til M/K Terje.

les mer>>P 1172 Stiftelsen Nordmøre museum - Brannvarslingsanlegg på Alfheim
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr. 10.000 til brannvarslingsanlegg på Alfheim i Grødalen.
les mer>>P 1171 Stiftelsen Losskøyta Frithjof II - masteprosjekt
08.12.09
... fikk av Stiftelsen UNI i desember 2009 innvilget kr 38.000 til håndverksmessig bearbeidelse av ny mast for losskøyta Frithjof II.
les mer>>P 1186 Handelsgården Breidablikk/Hamarøy bygdetun - Sikring av tak
08.12.09
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 8. desember 2009 innvilget kr. 250.000 til sikring av tak ved Hamarøy bygdetun.
les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss