1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3995 Torunn Askim og Lars Adde får økonomisk støtte til restaurering av kornlåven på Gorsetgjerdet
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3994 22B Kontaktsenter får økonomisk støtte til kjøp av arbeidsbil
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3993 Tomas Myrvold får økonomisk støtte til rehabilitering av stabbur på Nord-Byen
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3991 Stiftelsen Modum Blaafarveværk får økonomisk støtte til omlegging av tak på fredet uthus
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3990 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet Gamvik - Videre restaurering
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 398 Kirkens SOS Møre og Romsdal - Selvmordsforebyggende tiltak
30.05.02
... fikk innvilget kr. 200.000 til et selvmordsforebyggende prosjekt.
les mer>>P 3989 Erik Borgen – Tønvold Gård - Utbedring av murerarbeid
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 3988 Villa Fridheim - Sikring
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 123.578 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3987 Roy Hartvik Bjerkmo – Fortsatt restaurering av Roy Al
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3982 Fredrikstad Bryggeri - Losjeveien 2 AS - Sanering av farlig avfall
05.12.18
... fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 2988 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss