1
Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 36 Holmsbu kirke - alarm/røykvarslingsanlegg pluss overspenningsvern
18.10.95
... fikk på styremøte 6. desember 1994 innvilget kr. 16.897 til alarm/røykvarslingsanlegg for Holmsbu kirke og fikk i tillegg på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 4.800 til montering av overspenningsvern,
les mer>>P 41 Nord-Troms Museum - Maursund Handelsgård -sprinkleranlegg
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 450.975 til sprinkleranlegg på Maursund Handelsgård i Skjervøy kommune.
les mer>>P 42 Fossesholm Herregård - Sikring av låven
18.10.95
... fikk på styremøte 18. oktober 1995 innvilget kr. 150.000 til sikringstiltak av gammel låve
les mer>>P 40 Røde Kors - Storebrand
13.09.95
... fikk på styremøte 13. september 1995 innvilget kr. 450.000 for 1995 og kr. 400.000 for 1996 i støtte til ungdomsprosjekt mot vold og kriminalitet.
les mer>>P 38 Henrik Ibsen Museum - Venstøp
17.01.95
... fikk på styremøte 17. januar 1995 innvilget kr. 380.000 til sikring av Henrik Ibsens barndomshjem, Venstøp i Skien kommune
les mer>>P 32 Stiftelsen Lillehammer Museum - Maihaugen - De Sandvigske Samlinger - Sikring av Fiskekapellet
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 innvilget kr. 450.000 til sikring av Fiskekapellet.
les mer>>P 33 Sverresborg - Sprinkleranlegg i Lo kirke
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 og 21. august 1995 innvilget h.h.v. kr. 470.000 og kr. 20.401 til et sprinkleranlegg i Lo kirke.

les mer>>P 34 Stiftelsen Alvøen Hovedbygning
02.11.94
... fikk på styremøte 2. november 1994 innvilget kr. 126.880 til brannsikringsanlegg og nødlys.
les mer>>P 29 Lauvlia- Th. Kittelsens hjem Lauvlia - Sikring
24.10.94
... fikk på styremøte 24. oktober 1994 innvilget kr. 10.000 til sikring av Stabburet og Bryggerhuset ved Theodor Kittelsens hjem "Lauvlia"
les mer>>P 26 Norsk Bergverkmuseum - Sakkerhusene
20.09.94
... fikk på styremøte 20. september 1994 innvilget kr. 190.000 til sikring av Sakkerhusene på Kongsberg.

les mer>>Totalt 2816 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss