1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1316 Kirkens Bymisjon Drammen - Innredning av kjeller på avd. Friminuttet
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til trappehull og innredning av kjeller på avd. Friminuttet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.

les mer>>P 1317 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Installasjon av informasjonssystemer.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til innkjøp og installasjon av informasjonssystemer på Statsraad Lehmkuhl.

les mer>>P 1318 M/K Terje v/Terje Midtun - Reparasjon av skroget.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til reparasjon av skroget på MK Terje.

les mer>>P 1299 Masfjord kommune - Reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 25.000 til reparasjon av fargeripipa ved Kvamsdals fargeri.
les mer>>P 1300 Vulcanus Taubåtkompani - Redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.275 til redningsutstyr for veteranskipet Vulcanus.
les mer>>P 1301 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) - Treårig forsknings- og utredningsprosjekt; Kulturarv i kystsonen
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 75.000 til forsknings- og utredningsprosjektet ”Kulturarv i kystsonen”.
les mer>>P 1323 Miljøstiftelsen Bellona - Konsekvenser av en atomkraftrenessanse
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til første fase av prosjektet ”Konsekvenser av en atomkraftrenessanse”
les mer>>P 1324 Frelsesarmeens rusomsorg - Bosatt – Vanskeligstilte på boligmarkedet
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til prosjektet ”Vanskeligstilte på boligmarkedet”.


les mer>>P 1325 Blå Kors Øst AS - Kontaktsenteret
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til prosjekt ”Asfalt” i 2011.
les mer>>P 1326 Vik Kraftlag 2013
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til andre delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913, øremerket elektrisk opplegg for lys etc
les mer>>Totalt 3010 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss