1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 993 Norsk brannvernforening - elevhefte
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 300.000 til utvikling av nytt elevhefte om brannvern for skolens mellomtrinn.
les mer>>P 9939 Glimts Venner - Restaurering av hekken på M/K Glimt II
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 øremerket restaurering av hekken på M/K Glimt II
les mer>>P 9938 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Utskifting av slanger og strålerør
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 44.300 til utskifting av slanger og strålerør om bord på Sjøkurs
les mer>>P 9937 Stift. Sørlandets Maritime VGS - Redningsdrakter
18.04.13
... ... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til kjøp av 100 stk. nye redningsdrakter ombord på Sjøkurs
les mer>>P 9933-A Hanne Kari Wedøe Bakke - Istandsetting av grue og pipe
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grue og pipe på Seterstørhuset på Oppegård på Toten
les mer>>P 9931-A Marhaug og Botn Sanitetsforening - Omlegging av tak
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til omlegging av tak på "Skolebakken".
les mer>>P 9930-A Freddy Larsen - Skreien 1 - Livbeltekasser
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til livbeltekasser på dekk for Skreien 1.
les mer>>P 992 Vigeland museet
26.08.08
... fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget tilsammen kr. 721.000 til sikring og bevaring av fotografier og tegninger.
les mer>>P 9929 Norsk Utvandrermuseum - Sikring
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 16.000 til sikring
les mer>>P 9927-A Per Bjørn Foros - Istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
18.04.13
... fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 til istandsetting av Stampjordhuset "Liland"
les mer>>Totalt 2956 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss